Dijital Dönüşüm Ve Gereklilikleri


İşletmeler günümüz şartları ile her alanda dijital dönüşüme yönelmeye başladılar. Dijital dönüşümün kendilerine fayda sağlayacak en mantıklı yol olduğu artık tüm firmalarca bilinmektedir. Peki çok fazla fayda sağlayan yenilikçi tercih dijital dönüşüm nedir

Genel anlamı ile işletmelerde bilgi teknolojilerini iş alanlarında çok daha fazla kullanılarak işlerin ve bilgilerin seri bir şekilde yürütülmesini ve aynı zamanda para ve vakit tasarrufunu artırmayı sağlayan bir dijital dönüşüm sürecidir. Bu dönüşüm süreci gerçekleştirilirken, işletmedeki tüm bilgiler dijital ortama taşınır. 

Dijital Dönüşümün Kapsadığı Ürünler Nelerdir?

Dijital dönüşümün iş hayatında sağladığı tüm faydalar işletmelerin her alanında görülmektedir. Güvenlik sisteminden, ödeme sistemine kadar her konuda etkisini gösteren dijitalleşme süreci şirketleri her konuda bir adım öne taşımaktadır. Peki bir işletmenin hangi ürünleri dijital dönüşümü kapsar?
Bunlar; e-Posta, Kep, e-imza, e-defter, e-devlet, e-ticaret,  e-bilet, e-fatura gibi ürünlerdir. Tüm bu ürünlerde dijital dönüşüm sayesinde; kâğıt ve benzeri fiziki belgeleme veya saklama yöntemleri değişir, yerine daha uygun maliyetli ve zaman kaybı yaşatmayan sistemler gelir. 

Dijital Dönüşümün Faydaları ve Gerekliliği 

Dijital dönüşüm şirketler için son derece faydalı ve maliyet tasarrufu sağlayan bir süreçtir. Bir firmaya dijitalleşmenin sağladığı faydalar şunlardır; 
Belgeleri saklama işlemleri tamamen kalkar ve bu da hem iş hem de paradan tasarruf sağlar.
Dijitalleşme sayesinde ihtiyaç duyulduğunda eski evrakların hepsine saniyeler içerisinde ulaşılır. 
Anlık ve otomatik olarak yapılan veri kayıtlarında hata oranı azalır ve belge kayıpları yaşanmaz.  
Kağıt tasarrufu ile ağacın kesilmesi engellenerek çevrenin korunmasına da çok büyük oranda katkı sağlanmış olur. 
İş yükü azalır, buna bağlı olarak verimlilik artar, personel zamandan kazanır ve neticede ticaret hızlanmış olur. 
Tüm bunlar dijital dönüşüm neden gereklidir? sorusunun cevabıdır. 

Dijital Dönüşüm Sürecinde Yaşananlar

Günümüzde genel olarak her konuda kullanılan dijitalleşme süreci  iletişimde de kullanılmaktadır. Kurumsal firmalar, diğer firmalar ile iletişim ve paylaşım yapmak için dijital ortamı tercih etmektedirler.  
Firmalar; sürekli gelişim gösteren ve ilerleyen teknolojiyi tercih ederek; çok daha kaliteli bir otomasyonun ortaya çıkmasını sağlamış olurlar.
    
Firmanın vermiş olduğu hizmetin gelişmesi ve gelişen hizmetin de firmaya başarı getirmesi ile dijitalleşme sürecine devamlılık kazandırmıştır. Böylece, dijital dönüşüm sayesinde yeni şartlara çok daha başarılı şekilde uyum sağlanır. Firmadan beklenen hizmet çok daha iyi şekilde sağlanmış olur. 

Dijital Dönüşümde 3 Unsur

Dijitalleşmede 3 unsur bulunmaktadır. Bunlar; insan, süreç ve teknolojidir. Bu 3 unsur olduğu zaman dijital dönüşüm daha verimli olacağından, dijitalleşme için son derece önemli unsurlardır.