Günümüzde Dijital Dönüşüm Örnekleri

 

Son yıllarda pandeminin de etkisiyle birlikte dijital dönüşüm hızlı bir gelişim sürecine girdi. Neredeyse tüm firmaların uzaktan çalışma sistemini deneyimlemesiyle ve kendi şirket kültürlerine entegre etmeye başlamasıyla dijital dönüşüm süreçleri epey hızlandı.

 

Dijital Dönüşüm Sürecine; Firmaların tüm alanlarda dijital teknoloji ile entegre ilerlemesi de diyebiliriz. Firmalar da bu dönüşüm süreçlerinde detaylı bir araştırma içerisine girdiler. Dijital Dönüşüm Örnekleri nedir? Konusunu ele alırken gelin birlikte bu araştırmamızı detaylandıralım.

 

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm; Bilgi teknolojilerinin kullanımının artmasına bağlı olarak, para ve zaman tasarrufu sağlamak, şirket verimliliğini arttırmak, müşteri deneyimine katma değer sağlamak, yeni fırsatları değerlendirmek için tüm iş süreçlerinin dijital ortama entegre yürütülmesidir.

 

 

Dijital Dönüşüm Örnekleri;

 

Endüstri 4.0 ile üretim süreçleri dijitalleşmeye başladı. Üretim birimlerinin dijitalleşme süreci, dijital dönüşümün temelini oluşturuyor. Gerek devlet kurumları gerekse özel sektör de çeşitli destekleyici projeler dijital dönüşüm süreçleri başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Dijitalleşmenin bir sonraki adımı olan üretimi destekleyici birimlerin bu sürece dahil olmalarıyla; örneğin e- fatura, e- arşiv, e-irsaliye, e-defter gibi süreçlerin de dijital dönüşüm süreçleriyle dağıtılması ve saklanması uygulanmaya başlandı.

 

Her Firma kendi kültür ve çalışma gereksinimleri doğrultusunda farklı ihtiyaçlara sahip olsa da, Dijital Dönüşümün temelleri benzer süreçler gösterir.

 Örneğin;

  • Satış süreçleri projesi; fiziksel satış operasyonlarının e-ticaret sistemlerine taşınması
  • Analiz süreçleri projesi; Yapay zeka ve makine öğrenmesinin tüm analiz metotlarının içine yerleştirilmeye başlanması
  • Bulut tabanlı sistemlere geçiş süreçleri
  • Müşteri ilişkilerini mobil uygulamalar üzerinden ilerletmek
  • Finans ve muhasebe sektöründe Dijital dönüşüm projeleri

 

Peki nedir bu dijital dönüşümün faydaları?

Odalar dolusu fatura arşivleri ve saklama masraflarının tarih olması avantajı söz konusudur. Bu sayede iş yükü azalır, verimlilik artar, zamandan kazanılır ve ticaret hızlanır. Her şey dijital ortama taşındığı için de kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri de ortadan kalkmış olur.

Dijital dünya sayesinde gerekli verilere hızlıca ulaşılır. Otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır, kaybolma sorunları yaşanmaz. Zaman ve para tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmelerin yararlanabileceği bir sistemdir. 

 

 

Dijital dönüşüm süreci nasıl Gerçekleşir?

Günümüz de kurumsal firmalar, iletişimde oldukları diğer kuruluşlar ile dijital ortam üzerinden iletişim yapmaktadır.

Ayrıca dijital dönüşüm süreci tek taraflı yürütülen bir süreç değildir. Modern teknoloji kullanılarak firmalar daha verimli iş süreçleri oluşmasını sağlarlar. Dijital dönüşümle firma tarafından verilen hizmetin gelişmesi kaçınılmazdır. Tüm bunlarla birlikte gelişen hizmet çok daha iyi oluşmuş bir dijital dönüşümü beraberinde getirir. Böylece dijital dönüşüm ile yeni koşullara da çok daha başarılı şekilde uyum sağlanırken, beklentilere de çok daha iyi şekilde cevap verilebilmesi söz konusudur.

 

Günümüzde artık dijitalleşmeyi her anımızda entegre bir biçimde yaşamaya başladık. Fatura ödemelerinden tutunda günlük alışverişlerimize kadar tüm süreçlerimizde dijital dönüşüme uyumumuz hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünyamız her geçen gün hızla değişirken, sosyal medyadan iş dünyasına kadar uçtan uca gelişen teknolojiler tüm süreçlerimize uyarlandı ve dijital dönüşüm hepimizin hayatını hiç olmadığı kadar kolay bir hale getirdi.