İŞ HAYATINDA UZAKTAN ÇALIŞMANIN DEZAVANTAJLARI

 

Pandemi ile birlikte hayatımızda yerleşik düzene geçen uzaktan çalışma sisteminin; firmalara ve çalışanlara sağladığı birçok avantaj olduğu gibi maalesef dezavantajları da mevcut. Gerekli altyapı oluşumu kurum kültürüne göre oturtulmadığı takdirde uzaktan çalışma sistemindeki postansiyel riskler göz ardı edilmemeli.

 

Kurumlarda kültürel ve sistemsel işleyiş anlamında meydana gelebilecek sorunlar derin çatlaklara yol açabilir. Uzaktan çalışma sisteminde kişisel etkileşim ve gözlem imkanlarının azalması en büyük dezavantajlardan biridir. Teknolojik açıdan ne kadar iyi entegre çözümlerle çalışırsak çalışalım, dijital dönüşüm sürecimizi ne kadar dikkatli gerçekleştirirsek gerçekleştirelim bazen istenmeyen durumların önüne geçemeyiz.

 

Çalışanların bir arada etkileşim halinde bulunamaması istenmeyen durumlar doğurabiliyor. Uyum problemleri uzun vadede etkilerini gösterdiği için bazen aksiyon almada geç kalma durumları işlerimizin çözüm hızını da düşürüyor. Birçok firma bu tarz sorunları daha başından ortadan kaldırmak adına açık ofis, esnek ofis tanımları ışığında çalışanlarına istedikleri ve konfor alanlarını yaratabilecekleri çalışma alanları sunuyor.

 

Özellikle yeni işe alımlar da öğrenme ve adaptasyon süreçlerinin uzamasına neden olan uzaktan çalışma sistemi, hem yeni işe başlamış olan çalışanlara hem de ilgili departman yöneticilerine ek stres yaratımına sebep olabiliyor. Uzaktan çalışma sistemi iş üstü öğrenme yönetimini zayıflattığı ve yeni işe başlayanlarda iş süreç takibini zedelediği için risk teşkil edebiliyor.

 

Çalışma ortamında sinerji açısından sosyalleşmenin öneminin büyüklüğü herkesçe bilinen bir durumdur. Uzaktan çalışmayla birlikte azalan etkileşim sosyalleşmeyi azalttığı gibi departmanlar arası iletişimi kestiği için iş verimliliklerinde düşmelere sebep olabiliyor.

 

Yetkinlik bazında ekip yönetebilme de zayıf olan departman liderlerinin ise görev ve sorumlulukları dağıtmada daha da güçlük çektiği, takdir ve motivasyon etkenlerini göz ardı ettikleri görülmüştür.

 

Çalışan bağlılığındaki düşüşler de uzaktan çalışma sistemlerinin doğru uygulanmadığı takdirde firmalara ve kişilere zarar verdiğinin açık bir resmidir. Zaten birçok şirkette sıkıntılı olan çalışan bağlılığı konusu pandemiyle birlikte uzaktan çalışma sistemlerinin doğru uygulanmamasından kaynaklı sıkıntılara yol açmaktadır. 

 

Evden çalışma sisteminin bir diğer dezavantajı ise çalışanlardaki sürekli çalışıyormuş hissidir. Ev ve iş dengesini oturtamayan personeller de sık karşılaşılan bu problem motivasyonun azalmasına neden olur.

 

Uzaktan çalışma sisteminde personellerin ev hayatlarında dikkat dağıtıcı unsurlar işte verimliliğin düşmesine sebep olabilir. Ekipten uzak çalışma koordinasyon kayıplarına yol açabilir ve odaklanma problemleri de söz konusu olabilir. 

 

 

İyi kurulamayan dengelerle birlikte birçok avantaja sahip uzaktan çalışma sistemi firmalar için kaos ortamına dönüşebiliyor.