Masraf Fişi

Masraf Fişi, diğer bir adı tediye fişi olarak bilinmektedir. Kasa ödeme fişi olarak da tanımlanan masraf fişi şirketlerin kasasından çıkan paranın hangi amaçla, kim adına ve hangi hesaba borç olarak kaydedileceği gibi bilgileri içermektedir. Masraf fişinde her zaman alacaklı taraf olarak kasa hesabı bulunmaktadır. Bunun için de sadece borçlu hesap masraf fişi üzerine not edilir.

 

Masraf Fişi Nedir?

Masraf fişi şirketin ve kişilerin yapmış oldukları harcamaların gelir ve gider hesaplarına kayıt edilmesi için gerekli olan belgelerdir. Yapılan harcamalar ve bu harcamaların detayları ile ilgili tüm bilgiler masraf fişi üzerinde yer alır. Muhasebe masraf fişlerinin kullanım alanları oldukça geniştir. Yevmiye defterine de kayda geçen masraf fişleri işletmelerin harcamaları ile ilgili detayları doküman şeklinde göstermesi açısından da avantaj sunmaktadır.

 

Masraf Fişi Gider Olarak Yazılır Mı?

Masraf fişleri gider olarak yazılabilir. İşletmenin kasasından çıkacak olan tüm paralar açıklamaları ile birlikte alacak kısmına not edilmelidir. Bu konuda alacaklı olan kısım her zaman kasa olacaktır. Tediye fişleri içerisinde her zaman paranın nereye ve kime ve ne kadar ödeneceği açıklamalı şekilde yazılmalıdır.

 

Masraf Fişi Nasıl Doldurulur?

Masraf fişi yani tediye makbuzu büyük veya küçük tüm işletmelerin gelir ve giderlerinin daha sağlıklı bir şekilde kontrol edilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Genel olarak masraf fişleri bir işletmenin farklı bir işletmeden yapmış olduğu harcamaları belgelendiren bir belgedir.

Masraf fişi üzerinde yer alması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Harcanan paranın rakam ve yazı ile ne kadar olduğu
  • Harcanan paranın para birimi bilgisi
  • Masraf fişinin düzenlenmiş olduğu tarih
  • Harcamayı yapan ve ödemeyi alan kişinin adı soyadı ve imzası
  • Masraf fişi kesen firmanın adres ve telefon bilgileri ile unvan detayları
  • Eğer masraf fişi karşılığında ödenen olan para çek karşılığında ödenmiş ise çek bilgileri

 

Masraf Fişleri Muhasebe Kaydı

Masraf fişleri muhasebe kaydı içerisinde kasa her zaman alacaklıdır. Bunun için masraf fişlerinin kaydı yapılırken sadece borçlu hesap kısmı doldurulmaktadır. Kasadan her para çıkışında masraf fişi ile borç kısmına da ödeme ilave edilir.