OCR Tekniği Ve Önemi 

Büyük işletmelerde en fazla işlev gören departman muhasebe bölümüdür. Personeller hem gelir hem de gider faturaları ile gün boyu saatler geçirirler. Geçmişten bu yana işletmeler de ödemeleri işleme koyma, hesapları koruyup, saklama gibi işler kağıt faturalarla sağlanıyor. Bu işler muhasebe çalışanı için son derece vakit ayırıcı bir hal alıyor; faturalar kontrol ediliyor, birkaç fatura taranıyor ve bu işler manuel olarak deftere yazılıyor. İşte bu nokta da hem kağıt tasarrufu sağlamak hem de iş yükünü azaltıp, verimliliği arttırmak için faturalarda dijitalleşmeye gidilmelidir. 

Faturalarda Dijitalleşme ve OCR Sistemi 

İşletmelerde faturaların teknolojik gelişmeler ile dijitalleşmesi sonucunda son derece rahat ve kesin bilgiler içeren bir faturalama ve fatura kontrol sistemi ortaya çıkmıştır. Bu anlamda OCR tekniklerinin yarattığı değişimde işletmelere çok büyük fayda sağlamıştır. Ocr tekniği ile; otomatik anlamda çok fazla zaman kazanılmış oldu. Tüm zamanların en kolay ve doğru yönetimi olan Ocr, herkes tarafından tercih edilen bir teknik haline gelmiştir. Hem dijital olmayan faturalar için hem de okunmayan faturalar için son derece uygun bir tekniktir.

Ocr Sisteminin Faturalarda İşlevi 

Ocr tekniğinin işlevi; Basılı veya taranmış olan dosyaları, faturaları, sözleşmeleri, üstünde  altyazılı metin  içeren dokümanları ve buna benzer  belgeleri tanımak ve okumak için kullanılır. Tüm işletmelerde kullanılmaya başlanan OCR ile faturayı okuma ve işleme tekniği, genelde optik karakter tanıma sistemi yüksek düzeyde olan belgelerde kullanılmaktadır. Ocr aynı zaman Rpa aracılığı ile çeşitli şekilde yapılandırılan dosyaları işler ve kolayca analiz eder. 

OCR Gerektiren Belge Türleri Nelerdir? 

İşletmeler fatura işlemlerinde kolaylık sağlayacak olan Ocr tekniğinden birçok belge türünde yararlanmaya başlamışlardır. Bu belgeler;


Talep İşlemi 
Poliçeleri işleme
Puanlama Tabloları 
Reçeteler
Prosedürler
Vergi formları
Yasal olan mali faturalar
Tıbbi Kodlamalar ve Transkripsiyon Teşhis işlemleri 
 
Şeklinde sıralanmaktadır. Bu belgeler Ocr kütüphanesi ile okunduktan sonra veri veya dokuman içerisinde bulunan bilgiler ihtiyaç olan sisteme veya programa aktarılır. Aktarılan bilgiler veya veriler iş süreçleri esnasında iş akışına sokulur ve işin istediği amaca göre de çıktı haline getirilir. Tüm bu işlemlerde Ocr ve Rpa birlikte hareket eder. 

Kısacası; tüm işletmelerde muhasebe alanında dijital durumda olmayan veya dijitalde okunamayan   bilgiler OCR yardımı ile taranır, okunur hale gelir  ve işlenebilir. Rpa sisteminde içinde olan bu süreç sonucunda bu bilgiler veri haline gelir ve ilgili departman bu verileri dijital ortamlarda kullanabilir. Bu sayede ise faturalarınız dijitalleşmiş ve dijital dönüşümünüz tamamlanmıştır.