Teknolojik gelişmeler insan hayatının merkezi haline gelmektedir. Hayatın her alanını etkileyen bu gelişmelerin odağını ise yapay zeka denen kavram oluşturmaktadır. 

Yapay Zeka Nedir? 

Yapay zekanın son yüzyıla damgasını vuracak şekilde gelişmesi yapay zeka nedir sorusunu gündeme getirmektedir. Yapay zeka makinelerin insan zihnini taklit eder hale gelip, insan gibi davranmasını sağlamak üzere yapılan tüm girişimlere verilen isimdir.

Yapay zekaya aynı zamanda makine öğrenmesi de denilmektedir. Burada insan zihni ve öğrenme süreçleri model olarak alınmaktadır. Makinelerin insan gibi düşünüp hareket etmesi amaçlanmaktadır. 

Yapay Zekanın Tarihçesi 

Yapay zekanın tarihi yüzyıllar öncesine kadar dayanmaktadır. Yapılan ilk yapay zeka örneğinin müslüman bir bilim adamı olan El-Cezeri tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. 

Yapay zekanın tırmanışa geçtiği yıllar ise İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır. Ülkelerin birbirine üstünlük sağlamak için teknolojide çok ilerledikleri bu yıllarda yapay zeka da hızlı bir yükselişe geçmiştir. 

Modern bilgisayarın babası olarak kabul edilen Alan Turing'in bu savaş yıllarında geliştirdiği Turing testiyle, yapay zekanın düşünme yetisine sahip olup olamayacağı ile ilgili kriterler öne sürülmüştür. 

Yapay Zekanın Kullanım Alanları

Yapay zekanın kullanım alanları nelerdir? sorusu oldukça önemlidir. Birçok kullanım alanına sahip yapay zekanın önemi de bu noktadan gelmektedir. Bu alanlar şöyle sıralanabilir:

1) Günlük yaşantıda evlerde kullanılan teknolojik aletler

2) Telefonlarda bulunan kişisel asistanlar

3) Araçlarda bulunan navigasyon sistemi

4) Sosyal medya sitelerinde bulunan görüntü tanıma sistemi

5) Alışveriş sitelerinde bulunan hatırlatma sistemi

6) E postalarda mesajları gruplarına göre ayıran sistem 

7) Bankacılıkta müşterinin harcama davranışlarını analiz eden sistem 

8) Güvenlik hizmetlerinde kullanılan yüz tarama sistemleri 

Yapay zeka insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. İnsanın günlük yaşantısının yanında devletlerin de işini oldukça kolaylaştıran yapay zeka birçok alanda kullanılmaktadır.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden istihbarata, ulaşımdan güvenliğe kadar yapay zekanın dokunmadığı bir alan kalmamıştır. İster günlük hayat olsun ister devlet yönetimi olsun her alanı etkileyen yapay zekanın önemi giderek artmaktadır. 

Yapay zekanın öneminin bilinerek bu yönde adımlar atılması, hem ülkeler hem de insanlar için büyük ilerlemelere sebep olacaktır.